(1)
RINKU MAKAWA AND SHREYA MAHESHVARI, P. C. S. F. T. G. S. T. 4. STUDY OF FLORA OF SARVA VILAGE, PATAN (NORTH GUJARAT) by PRIYANKA CHAUDHARI, SHIVANI FANEJA,TEJASVI GAMIT, SEJAL TARAL, RINKU MAKAWANA AND SHREYA MAHESHVARI. LSL 2019, 110, 41 to 46.